Пътна мрежа в страната с международни коридори

Инфраструктурата и пътната настилка в Република България са в първи, втори и трети клас на пътни кръстовища, пътища и магистрали. Всички те имат обща дължина повече от 19 000 километра.

За Втората паневропейска транспортна или конференцията в Крит проведена в 1994 г. бяха определени Десетте транспортни коридора на Европа.

Сами по себе си европейските коридори, представляват изключително важни пътища Източна и Централна Европа, а от своя страна те допринасят за устойчивото развитие на целя евро регион. За изграждане и поддържане на пътищата са необходими стабилни инвестиции и период от време, който ще се протича с години. На конференция в Хелзинки, която е и трета по реда в изминалия век, през 1997 г. бяха направени допълнения към взетите решения. Трансевропейските транспортни мрежи са причина „Критски коридори” и „хелзинкски коридори” да се отличават. Трансевропейските мрежи за транспорт, включват основни пътища в ЕС.

От всичките десет коридора на Европа, пет от тях преминават през България и това са: коридор IV, коридор VII, коридор VIII, коридор IX и коридор X.

За европейски коридор транспортен IV минава през – Дрезден – Прага – Братислава – Будапеща – Крайова – София – Пловдив – Истанбул . Той свързва Егейско море, страни от Централна Европа и Близкия Изток. През територията на България дължината на коридора е 439 км, а маршрута Видин – София и до ГКПП “Кулата”.

За транспортен европейски коридор VII е известен маршрута: “Рейн – Майн – Дунав”. Дължината на участъка, който прекосява страната ни е от 470 км и по река Дунав.

За транспортен европейски коридор VIII е познат с маршрута Дурас – Тирана – Скопие – Гюешево –София– Пловдив – Бургас или Варна. През него се осъществява връзка между Адриатическо море, черноморския регион, страните от Централна Азия и Русия. Дължината на коридора е около 560 км.

За европейски транспортен коридор IX е характерен маршрут: Хелзинки –Санк Петербург –Киев– Кишинев – Букурещ – Русе – Димитровград – Александруполис. Той осъществява връзка между държави от Североизточна Европа и Средиземноморския басейн. Размера на коридора ІХ прекосяващ през България е от 390 км.

Европейски коридор транспортен X с прекосяващи точки: Залцбург – Любляна – Загреб – Белград – Ниш – Скопие – Велес – Солун и разклонение от: Ниш – София – Димитровград – Истанбул има общата дължина 356 км на територията на България.