Проект европейски транспорт

В сайта ще намерите интересна информация за организацията и транспорта в Европа.