Десетте транс Европейски коридора

Все по-масово слушаме колко важни са връзките ни с Европа и света, за целта постоянно се говори много за трансгранични коридори, отваряне и техните поддръжки. Към момента съществуват десет транс европейски коридора, половината, от които преминават и през територията на страната ни. За да научим малко повече за тях, сме подготвили и кратко изложение.

На две от срещите на евро министри на транспорта, които се проведоха е Крит и Хелзинки, бяха обсъдени и приети десетте Европейски коридори за транспорт или ЕТК. За пет от тях, под номера: No IV, VII, VIII, IX и X е известно, че прекосяват територията на България. Ето и кратък списък за всеки един транс европейски коридор:

Европейски коридор No IV

Преминава през Дрезден – Прага – Братислава – Гьор – Будапеща – Арад – Крайова – София – Пловдив – Истанбул. Той има и разклонение,което е в маршрут София – Кулата – Солун и е свързващ път към страни Централна Европа и Егейско море. ETК е участък ана територията на страната ни, който има дължина от 446 км, от които 86 км са първокласен път и автомагистрали и се числят към „Транзитни пътища“;

No VII европейски транспортен коридор:

Преминава по речен маршрут,които е с дестинации и наречен: „Рейн – Майн – Дунав“. Трасето, което прекосява територията на България е по река Дунав, а самият коридора има международно значение. Участъкът е с дължина от 760 км. В бъдещите планове и реконструкции се предвижда коридора да е снабден и с подобрени речнипристанища, с цел позволяване на достъпа към национална пътна мрежа.

No VIII е европейски транспортен коридор, който преминава по маршрут: Дурас – Тирана – Кафтан/Кафасан – Скопие – Деве Баир – Гюешево – София- Пловдив – Бургас/ Варна. Той е връзка между Адриатическо море, черноморския регион, страните от Русия и Централна Азия, като прекосява България, Албания и Македония. Цялата дължина на коридора е 639 км, която прекосява България. От тази дължина 336 км са първи и втори клас.

Транспортен коридор с No IX, преминава през: Хелзинки – Санк Петърбург – Псков – Витебск – Киев- Любашевка – Кишинев – Букурещ – Русе – Димитровград – Александруполис. Той осигурява връзка на страните oт Североизточна Европа, Румъния и България, както и с Егейско море. Цялата му дължина на територията на България е 455 км.

Транспортен европейски коридор с No X, преминава през Залцбург – Любляна – Загреб – Белград – Ниш – Скопие – Велес – Солун, с разклонения: Грац – Марибор – Загреб; Будапеща – Нови Сад – Белград; Ниш – София – Димитровград – Истанбул, по ІV коридор; Велес – Битоля – Флорина – Виа Игнатиа до Игуменица. Той влиза в сила след конференция в Хелзинки през 1997 г. И се движи в посока на Трансевропейската Автомагистрала „Север-Юг“. Общата дължина на пътя е 60 км през страната ни.