Десетте транс Европейски коридора

Все по-масово слушаме колко важни са връзките ни с Европа и света, за целта постоянно се говори много за трансгранични коридори, отваряне и техните поддръжки. Към момента съществуват десет транс европейски коридора, половината, от които преминават и през територията на страната ни. За да научим малко повече за тях, сме подготвили и кратко изложение.

На две от срещите на евро министри на транспорта, които се проведоха е Крит и Хелзинки, бяха обсъдени и приети десетте Европейски коридори за транспорт или ЕТК. За пет от тях, под номера: No IV, VII, VIII, IX и X е известно, че прекосяват територията на България. Ето и кратък списък за всеки един транс европейски коридор:

Европейски коридор No IV

Преминава през Дрезден – Прага – Братислава – Гьор – Будапеща – Арад – Крайова – София – Пловдив – Истанбул. Той има и разклонение,което е в маршрут София – Кулата – Солун и е свързващ път към страни Централна Европа и Егейско море. ETК е участък ана територията на страната ни, който има дължина от 446 км, от които 86 км са първокласен път и автомагистрали и се числят към „Транзитни пътища“;
Продължете да четете Десетте транс Европейски коридора

Пътна мрежа в страната с международни коридори

Инфраструктурата и пътната настилка в Република България са в първи, втори и трети клас на пътни кръстовища, пътища и магистрали. Всички те имат обща дължина повече от 19 000 километра.

За Втората паневропейска транспортна или конференцията в Крит проведена в 1994 г. бяха определени Десетте транспортни коридора на Европа.

Сами по себе си европейските коридори, представляват изключително важни пътища Източна и Централна Европа, а от своя страна те допринасят за устойчивото развитие на целя евро регион. За изграждане и поддържане на пътищата са необходими стабилни инвестиции и период от време, който ще се протича с години. На конференция в Хелзинки, която е и трета по реда в изминалия век, през 1997 г. бяха направени допълнения към взетите решения. Трансевропейските транспортни мрежи са причина „Критски коридори” и „хелзинкски коридори” да се отличават. Трансевропейските мрежи за транспорт, включват основни пътища в ЕС.

От всичките десет коридора на Европа, пет от тях преминават през България и това са: коридор IV, коридор VII, коридор VIII, коридор IX и коридор X.
Продължете да четете Пътна мрежа в страната с международни коридори